Aidosti taloyhtiön ja asukkaiden asialla

Lämmitystapakartoitus

Ekolämpönen Oy toimii joustavasti yhteistyössä isännöintitoimistojen kanssa! Teemme taloyhtiöille tarjouslaskelman laitteiden asennuksen osalta avaimet käteen periaatteella toteutettuna maalämpö- hybridi tai poistoilmantalteenottojärjestelmälle. Käymme tekemässä arviointikäynnin aina jokaisessa kohteessa paikanpäällä, jotta voimme tarjota juuri oikeanlaista lämmitysjärjestelmää.

Lämmitystapakartoituksella on tarkoituksena selvittää taloyhtiön mahdollisuuksia säästää lämmitysenergiaan menevissä kustannuksissa. Kartoituksessa verrataan eri lämmitysmuotoja ja niiden kustannusrakennetta olemassa olevaan lämmitykseen nyt ja tulevaisuudessa Vertai­lussa otetaan huomioon kaikki kulut jotka liittyvät lämmitykseen, eli ostettavan energian hinta, perusmaksu ja mahdollinen investointi lämmitysjärjestelmään. Usein taloyhtiöissä voi­daan saavuttaa huomattava säästö lämmitysenergiaan menevissä kustannuksissa, jopa 30-60% riippuen lähtökohdasta. Lämmityskustannuksissa voidaan säästää käyttämällä erilaisia lämpöpumppuratkaisuja, paremmalla automaatiolla tai uusimalla koko lämmitysjärjestelmä tai lisää­mällä nykyisen lämmitysjärjestelmän rinnalle lämpöpumppu.

Kartoituskäynnillä selvitetään tapauskohtaisesti, miten taloyhtiön on mahdollista säästää läm­mitykseen menevissä kuluissa. Kartoituskäynnin jälkeen tehdään taloyhtiölle raportti ja vertai­lulaskelmat, josta selviää miten taloyhtiö voisi pienentää lämmityskustannuksiaan mahdolli­simman tehokkaasti, sekä tehdään ehdotus millaisella ratkaisulla saadaan paras mahdollinen säästö energiakustannuksissa ja paras mahdollinen sijoitetun pääoman tuotto. Oikein valitulla ratkaisulla asukkaiden asumiskulut eivät nouse, vaan saadulla säästöllä voidaan kuolettaa in­vestointia ja jatkossa saadaan pysyvä säästö lämmityskuluissa, ilman pelkoa lämmityskulujen yllättävästä nousemisesta.

Huom! Ilman lämmitystapakartoitusta ei kannata suunnitella lämmitysjärjestelmän uusintaa, kartoitus on aina ensimmäinen askel kustannussäästön hakemisessa.

Lämmitystapavertailu on taloyhtiölle maksuton ja se ei velvoita taloyhtiötä mihinkään. Mikäli taloyhtiö haluaa lähteä viemään asiaa eteenpäin raportin ja esityksen pohjalta on heillä siihen valmis materiaali esim. yhtiökokoukselle esitettäväksi. Haluttaessa taloyhtiölle voidaan pitää maksuton esittely raportin pohjalta.

Mitä tarvitaan kartoituksen tekemiseksi:
– Vanhat energiankulutus tiedot esim. viideltä edelliseltä vuodelta.
– Nykyiset lämmityskustannukset ja niiden perusmaksujen tiedot.
– Sähköliittymän liitymäoikeus ja kiinteistönliittymän liittymäoikeus.
– Kartoituskäynti kohtessa, jossa tarkistetaan vanha lämmitysjärjestelmä ym tarvittavat asiat, kartoituskäynnillä ei kenenkään taloyhtiöstä tarvitse olla paikalla, jos saadaan lupa käydä koh­teessa, mutta olisi hyvä jos esim. PJ olisi paikalla silloin voisimme kertoa asiasta enemmän.

Tilaa lämmitystapakartoitus tästä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Kohteen osoite (pakollinen)

Nykyinen lämmitysmuoto (pakollinen)

Lisätietoja kohteesta

Roskapostisuodatus